Термінологія апаратних та програмних засобів і середовищ,

які використовуються в дистанційному навчанні

 B C D F G H I J L M N P S T U V W


 

В

 

ВОТ (bot) - розмовний термін для програм, які чекають відгуку і відгукуються на запити по каналу ІRС (Internet Relay Chat) для розмови.

BPS (біт/с (біт за секунду))
 - міра швидкості передавання даних каналами зв'язку.

Broadband 
- широкосмуговий високошвидкісний (канал зв'язку). Звичайно припускається швидкість передавання даних більше 1,544 Мбіт/с.

Browser
 - броузер - засіб перегляду. Програмне забезпечення, яке надає текстовий або графічний інтерфейс для інтерактивного пошуку, знаходження, перегляду і обробки даних у мережі.

ВВS - (Bulletin board system)
 - електронна дошка об'яв, асинхронний засіб навчання. Комплекс апаратних і програмних засобів, які забезпечують обмін інформацією з використанням комп'ютерних телекомунікацій. Користувачі мають можливість залишати на ній повідомлення і файли. На відміну від Usenet, усі файли зберігаються в одному комп'ютері, яким керує один або кілька операторів.


C

 

Chat - розмова. Цей термін використовують для опису інтерактивних конференцій. Наприклад, "кімнати для розмов" ІRС, "WebChat", prodigy і Аоl.

Communication Link
 - канал зв'язку. Це обладнання і програмне забезпечення, призначене для зв'язку двох кінцевих користувачів.

Compression/Decompression
 - упакування/розпаковка. Метод кодування/декодування сигналів, який дає змогу передавати (або запам'ятовувати) більший обсяг даних, ніж дозволяє носій.

Channel
 - канал. Це Web-вузол (вузловий комп'ютер), створений для доставки інформації із Інтернет на комп'ютер користувача. Використовуючи канали, користувач може бачити не тільки одну Web-сторінку, але всю структуру Web-вузла, що прискорює вибір необхідної для перегляду інформації. Так звані "Активні канали" розроблені таким чином, що користувач зможе переглядати їх навіть в автономному режимі. Наприклад, їх завантаження на ПЕОМ буде виконуватись вночі, а вдень їх можна переглядати без підключення до Інтернет.


D

 

Database - база даних. Це доступне багатьом користувачам зібрання різних відомостей.

Dedicated Line
 - виділена лінія. Це виділена конкретному абоненту лінія служби зв'язку.

Download
 — завантаження. Це передавання програм або даних з головного комп'ютера на підключений до нього пристрій, звичайно із сервера локальної або глобальної мереж на ПЕОМ.


F

 

FAQ (Frequently Asked Question) - Питання, як ізадають найчастіше. Інколи розшифровують як Frequently Answered Question - питання, на яке часто доводиться відповідати.

Feedbak режим — режим зворотного зв'язку (переважно в реальному часі) між викладачем і студентом.

File
 - Файл. Те ж саме, що набір даних.

File Server
 - файловий сервер. Комп'ютер і сукупність програмних засобів та даних на ньому, які забезпечують доступ до файлів для віддалених користувачів (клієнтів).

FТР (File Transfer Protokol)
 - протокол, який використовується для забезпечення передавання файлів між різноманітними системами.


G

 

GIF (Graphics Interchange Format) формат графічних даних Це один із стандартних форматів для файлів зображень на WWW. Формат файлів GIF досить популярний, бо використовує метод упаковки, який дозволяє зменшити розміри файлів, створювати рухомі зображення тощо.


Н

 

Home - початок. Початкова сторінка вузла, яка містить відомості описового характеру і посилання на інші, більш змістовні сторінки.

HTML (Hymer Text Markup Language)
 - "Основна" мова, яка описує формати текстово-графічних сторінок Web.

НТТР (hypertext transfer protocol)
 - протокол. Метод, за допомогою якого документи передаються з головного комп'ютера або сервера на засоби перегляду або до окремих користувачів.

Hyperlink
 - посилання. Зв'язок між різними компонентами інформації.

Нурегtext
 - гіпертекст. Тип інтерактивного середовища з можливостями виконання переходів за посиланнями. Посилання (адреси формату URL), впроваджені в слова або фрази, дають змогу користувачу вибрати (установити покажчик і натиснути ліву кнопку миші) текст і негайно вивести пов'язані з ним відомості та матеріали мультимедіа. Гіпертекстова технологія дає змогу, наприклад, в комп'ютерних курсах з окремих дисциплін здійснювати перегляд потрібної інформації з будь-якої галузі знань. При цьому броузер з'єднується з віддаленим комп'ютером стільки часу, скільки потрібно для отримання і перегляду потрібної інформації.


І

 

Interfase - інтерфейс. Сукупність апаратних і програмних засобів, призначених для здійсненій функцій обміну інформацією між різними пристроями в ПЕОМ, обчислювальних системах і мережах.

IР (Internet Protocol)
 – протокол Internet, визначає одиниці інформації, які передаються між системами її доставляння.

ISDN (Integrated Services Digital Network
) - набір стандартів для високошвидкісного одночасного передавання голосу, даних і візуальної інформації через менше число каналів, ніж потрібно було б при використанні широкосмугового мовлення.


J

 

JPEG (Joint Photographic Experts Group) - формат компактного представлення графічної інформації. Більшість засобів перегляду Web приймають формат зображення JPEG, як стандартний формат графічних файлів.


L

 

Lіпk - посилання.


M

 

Modem (MODulator-DEModulator) - модем. Інтерфейс кінцевого користувача, який дає змогу виконувати передавання цифрових даних за допомогою аналогових систем, наприклад телефонних ліній.

Multimedia - мультимедія. Комп'ютерні системи з інтегрованою підтримкою звукозаписів і відеозаписів.


N

 

NetMeeting - програма для спілкування через будь-яку комп’ютерну мережу, яка дає змогу передавати звук, відео, графіки, файли, спільно працювати з іншими програмами та проводити відеоконференції, використовуючи звичайні комп’ютери, підключені до Інтернет.


P

 

Page - сторінка. Документ гіперсередовища Web.

Port
 - порт. Спеціальний пристрій, який входить до складу ПЕОМ і використовується для зв’язку з зовнішніми пристроями, наприклад, модемами.


S

 

Security - захист. Контрольні механізми, які перешкоджають незаконному використанню інформаційних ресурсів.

Server
 - сервер. Мережевий (Web-) вузол, який отримує дані і надає послуги іншим станціям. По суті - це вузловий комп'ютер, на якому зберігається вся навчально-методична, адміністративно-господарська, фінансово-економічна інформація дистанційного навчального закладу.


T

 

TCP/IP – протокол передавання даних, прийнятий у мережі Internet.
 


U

 

URL (Uniform Resourse Locator) – форма адреси вузла, в якій указується ім’я сервера, на якому зберігається потрібний файл, шлях до каталогу файла і власне ім’я файла.

Usenet (USEer NET work)
 – групиновин Internet. Одна із найстаріших форм „колективної електронної пошти”.


V

 

VRML (Virtual Reality Modeling Lanauage) – мова моделювання віртуальної реальності, призначена для форматування сторінок Web для підтримки тривимірної графіки та інтерактивних просторових переходів.


W

 

WAIS (Wide Area Information Server) –система пошуку. Потужна система швидкого пошуку великих обсягів інформації в Internet.

Webmaster/Webmistress
 – Web – майстер. Системний оператор сервера вузла Web.

WWW (World Wide Web)
 – „всесвітня павутина”. Сервіс Інтернет, призначений для роботи з текстовими документами. Встановлюється легкодоступні і незалежні від фізичного розміщення документів універсальні інформаційні зв’язки між ними.